نابرابری اجتماعی

۳۴ درصد از شهروندان اروپایی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، مهاجرت و ۲۲ درصد تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی...

معاون دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که خطر بلایای طبیعی آینده از «تاب‌آوری» ایران و دیگر کشورهای منطقه فراتر...

اعظم بهرامی ــ شکاف طبقاتی بخشی از مردم را به مصرف‌کنندگان صرف بدل کرده و بخش بزرگی را به...

نیمی از جویندگان کار شغل ندارند. درآمد ۷۹‌درصد خانوارهای فقیر کاهش یافته و تنها خانوارهایی که شاغلان بیشتری دارند...

آکسفام می‌گوید در سال گذشته میلادی دارایی ۳,۶ میلیارد نفر از جمعیت جهان در مجموع ۴۰۹ میلیارد دلار بود...

نزدیک ده درصد جمعیت ایران در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند. معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی رئیس سازمان مدیریت...

بنیاد غیردولتی آکسفام که در زمینه ریشه‌کن کردن فقر، نابرابری و بی‌عدالتی فعالیت می‌کند اعلام کرد دارایی ۶۲ نفر...