نابودی بناهای تاریخی

یک فعال میراث فرهنگی می‌گوید کاروانسرای قاجاری در شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان همراه با فرش‌های دستباف و تاریخی داخل...