نابینایان

دو تن از برجسته‌ترین محققان‌ آمریكایی به نام‌های «ناول‌ پری»، ریاضی‌دان و «جاكوپس تن ‌بروك»، حقوقدان، در سال ۱۹۵۰...

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می‌گوید در مصاحبه‌های کاری سخت می‌گیرند تا نابینایان استخدام نشوند.

در سخنرانی کافه «لیت» پاریس، پری زنگنه در مورد تجربیاتش به‌عنوان یک زن نابینای فعال در حوزه موسیقی صحبت...