ناشران ايران

نشر چشمه با رأی هيأت‌ تجديدنظر بررسی تخلفات ناشران فعاليت خود را از سر می‌گيرد.

شهلا لاهیجی، نویسنده، ناشر و مترجم ایرانی شرايط انتشارت کتاب و ديگر عرصه‌های فرهنگی در ايران را بحرانی توصيف...

شصت‌وچهارمين دوره نمايشگاه بين‌المللی کتاب فرانکفورت، با حضور کم‌رنگ نويسندگان و ناشران مستقل و معتبر ايرانی آغاز به‌کار کرد.

 

شصت‌وچهارمين...

بيست‌وپنجمين نمايشگاه کتاب تهران به‌روی علاقمندان به کتاب گشوده شد در حالی که بسياری از شرکت‌های انتشاراتی مطرح از...

بهمن دری، رئيس بيست‌وپنجمين نمايشگاه کتاب تهران گفت کتاب‌های دارای موضوعات "وهابی‌گری، بابی‌گری، بهايی‌گری و مطالب ضدشيعی" اجازه ارائه...