ناصر موسوی لارگانی

یک نماینده مجلس آنچه را تکرار کرده که همگان می‌دانند: زاینده‌رود به دلیل بی‌درایتی مدیران خشک شد نه کاهش...