نامزد زن انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه

رسانه‌های داخلی منتقد در روسیه، انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه را «مراسم ابقای تمام عمر پوتین در قدرت»، «سیرک سیاسی» و...