نامه سرگشاده

گیتی پورفاضل یکی از انگیزه‌های مهم انتشار بیانیه‌ مشترک با ۱۳ فعال زن دیگر را گذار مسالمت‌آمیز به نظامی...

کیوان مسعودی− نامه‌ ۱۴ فعال مدنی-سیاسی و ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان بدون شک بر تغییر دوران شهادت می‌دهند؛...

در این نامه آمده است که حکومت دو راه دارد، یا به وضع فعلی ادامه دهد، یا تحولی اساسی...

امید منتظری- سنت نامه سرگشاده از کجا آغاز شد؟ نویسندگان نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای چه سرنوشتی یافتند؟

رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در مقام پاسخگویی برآمد. رئیس قوه قضائیه و برادرش در هم‌آوایی با...

حمید رضایی- نامه نویسی به اوباما برای لغو تحریم‌های ایران، مخالفان کمی در میان فعالان سیاسی ندارد. دلایل مخالفت...