نامه سرگشاده مرادپور به آملی لاریجانی

مرادپور اعتصاب غذا پس از ۲۵ ماه حبس را آخرین راه خود نامیده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط...