نامه کروبی به روحانی

محمد جلیلیان،‌ وکیل محمدحسین کروبی صبح دوشنبه ۲۳ اسفند با مراجعه به دادسرای اوین، حکم شش ماه حبس...

هرچه که نامه کروبی محافظه‌کاران تندرو را خشمگین کرده، حامیان دولت سیاست سکوت در پیش گرفته‌اند. برای آنها بیش...

علی مطهری درخواست مهدی کروبی برای محاکمه‌ در دادگاهی علنی را منطقی دانست و گفت رئیس جمهوری موظف است...

حمید مافی- نامه مهدی کروبی در حالی که فضای غالب جامعه گرفتار سرخوشی و خوشبینی شده می‌تواند این سوال...

احسان مهرابی- صابون نامه‌های کروبی به تن بسیاری مقامات خورده است. او عبارت «فرزند احمد» را بیشتر زمانی به...

مرتضی کاظمیان- نامه کروبی آزادی او را منتفی می‌کند اما بیانگر تداوم حیات سیاسی اوست و تحرکی تازه نیز...

علی افشاری- پس لرزه‌های نامه کروبی فقط اقتدارگرایان را آماج نمی‌گیرد، بلکه اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها را هم در صورت...

در متن نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، به برخی قوانین حقوقی در ایران اشاره شده. با وجود این...