نام گذاری خیابان های تهران به نام هنرمندان

روحانی سخنران تجمع اعتراضی علیه نام‌گذاری یک خیابان تهران به نام محمدرضا شجریان، او را «ملعون»، «خائن» و «خواننده...