ناهید علومی

چرا مردم افغانستان خواهان حکم اعدام برای متجاوزان هستند؟

دو تن از فعالان زن افغان مقیم هلند در مصاحبه‌‌ای در باره امکان مشارکت افغان‌های مهاجر در انتخابات...