ناو هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش

فرماندهان نیروی دریایی آمریکا ایران را به «آزاردادن» ناو هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش هنگام عبور از تنگه هرمز...