نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

اتحادیه اروپا پیروزی اشرف غنی را به او تبریک گفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اما اعلام کرد...

رئیس اجرایی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نتایج انتخابات را نپذیرفت و گفت پیروز انتخابات اوست و تیم...

طبق اعلام کمیسیون انتخابات، اشرف غنی ۹۲۳ هزار و ۵۹۲ رأی و عبدالله عبدالله  ۷۲۰ هزار و ۸۴۱ رأی...

ستاد انتخاباتی «ثبات و همگرایی» خواستار ابطال حدود سیصد هزار رای و بازشماری دوباره آراء است.