نجف دریابندری

در فروردین ماه سال جاری تابلوی «آذربایجان مارالی» اثر میترا فرازنده، هنرمند معلول تالشی رکورد شکست. در آثار او...

میزگرد – ابوالحسن نجفی، محمد قاضی، حسن مرندی، جهانگیر افکاری، کریم امامی و نجف دریابندری پیرامون «دن کیشوت» و...

وداع با فهیمه راستکار بازیگر و دوبلور سینما صبح روز جمعه، سوم آذرماه، در مقابل منزل وی با حضور...