نجیب تون رزاق

تنها چند ساعت پیش از این تظاهرات، نیروهای امنیتی مالزی رهبران اپوزیسیون و فعالان منتقد جنبش «برسیح» را در...

دادگاهی در مالزی انور ابراهیم، رهبر مخالفان حکومت را به پنج سال زندان برای «لواط» محکوم کرده است؛ انور...