نخست وزیربریتانیا

بوریس جانسون در نخستین سخنرانی خود در مقام نخست وزیری بریتانیا به ارزش‌هایی از جمله برابری و دموکراسی پناه...