نخلستان های خوزستان

بیش از ۵۰ درصد از نخل‌های شهرستان شادگان نابود شده‌اند.

ریزگردها، خشکسالی و عدم تأمین حق‌آبه رودخانه‌ها نتوانسته بودند‌ نخل‌های خوزستان را چنین در معرض نابودی قرار دهند که...