ندامتگاه مرکزی کرج

ندامتگاه مرکزی کرج همچون بیشتر زندان‌های ایران از ورود ویروس کرونا در امان نمانده است. تعدادی از زندانیان در...

روزهای یک‌شنبه ۲۷ مرداد، پنج‌شنبه ۲۴ مرداد و چهارشنبه ۲۳ مرداد، سه زندانی در زندان‌های #عادل‌آباد_شیراز، نجف‌آباد #اصفهان و...

دو نفر از اعدام‌شدگان در پرونده‌ای به اتهام حمل و نگهداری هزار و ۱۰۰ کیلو تریاک و یک نفر...

زندانیان اعدام‌شده همراه تعدادی دیگر از زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده‌ بودند...

صبح روز چهارشنبه ۲۸ خردادماه مأموران حفاظت زندان ندامتگاه مرکزی کرج در بازرسی سالن هفتاین زندان وسايل زندانيان را...

در هفته اخیر، وضعیت جسمی محمدرضا پورشجری زندانی سیاسی که سابقه سکته قلبی دارد بسیار نگران‌کننده است.