ندامتگاه کرج

این گزارش به طور خاص به شرایط زندانیانی در ندامتگاه کرج پرداخته که سلول و اتاق ندارند و به...

بامداد پنج‌شنبه ۴ آذر چهار زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند. در...

خط صلح - حقوق زندانیان و به تبع خانواده‌های ایشان، یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بشری است.

نیروهای امنیتی در روزهای گذشته به بند ۵ زندان مرکزی کرج یورش برده و ضمن کتک زدن زندانیان...