نرخ باروری

مؤسسه مطالعات جمعیت‌شناسی فرانسه در پژوهش‌های جدید خود گفته است که جمعیت جهان تا پایان قرن حاضر می‌تواند به...

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده‌ای از طرح افزایش نرخ باروری مقرر کردند کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری...

در پی انتقادها به تعیین مجازات حبس در طرح افزايش نرخ باروری، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران اعلام...

علی‌اکبر محزون، مديرکل دفتر آمار، جمعيت و اطلاعات مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که ۵۳۶ هزار و...

محمد ناظمی اردکانی، رئيس سازمان ثبت احوال ايران می‌گويد: «چنانچه نرخ باروری از ۱.۷کمتر و به سمت يک برود...

دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اعلام کرد اگر شمار کسانی که پس از فوت همسر خود...