نرخ بی سوادی

دولت ایران محدوديت‌هايی را برای بی‌سوادان گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال تصويب کرده که از ابتدای سال ۹۵...

به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، ۹ میلیون و ۷۱۹ هزارنفر در گروه سنی شش سال به بالا...