نرخ تعرفه پزشکان

دولت نرخ تورم خدمات سلامت را حدود هشت درصد اعلام کرده، یک پزشک اما گفته است: هزینه سلامت طی...

اسماعیل جلیلوند - بیمه تامین اجتماعی تنها بخشی کمی از هزینه‌های درمانی را می‌پردازد و بسیاری از پزشکان متخصص...