نرخ رشد اقتصادی ایران

نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماه نخست امسال به روایت بانک مرکزی ۲ درصد کمتر از نرخ اعلام...

پرونده اتمی هنوز مفتوح است اما رئیس بانک مرکزی نسبت به انتظار اثرگذاری سریع لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران...