نساجی مازندران

امیر کیان‌پور- رویکرد دولت روحانی به کارگران، رویکردی کاملا امنیتی بوده است و این مساله در نفس انتخاب چهره‌ای...

بهرنگ زندی- مانور سپاه برای سرکوب اعتراض‌های کارگری، پس از لغو تحریم‌ها و باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی...

صبح روز سه‌شنبه ۲۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات مالی شان...

بيش از ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان مقابل مجلس ايران تجمع کردند.