نسل دوم مهاجران

در برنامه‌ای که از سحر می‌بینید او در دو نقش ظاهر می‌شود: یک دختر ایرانی و مادر او. برنامه‌ای...

عباس مودب - هویت‌های در هم تنیده با هویت ملی، مذهبی، فرهنگی و خانوادگی برای جوانان نسل دوم مهاجرت...