نسل کشی کردهای عراق

۳۱ سال پس از جنایت رژیم بعث، چهار گور دسته‌جمعی و بقایای اجساد ۲۰۰ تن از کردهای کشته شده...

حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در سی‌امین سالگرد انفال، بغداد را به کوتاهی در محاکمه عاملان نسل‌کشی متهم کرد...