نسل جوان

رضا پیامی: آدم‌های ترس‌خورده آینده‌ای ندارند، و وقتی آینده‌ای نداشته باشی، امیدی نداری و چیزی را هم انتظار نمی‌کشی...

نه تنها روزبه روز بر تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران افزوده می‌شود، بلکه سن اعتیاد نیز پایین...

به گفته معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندان‌های فارس درصد بالایی از جمعیت کیفری زندان‌های این استان را...