نسیم خاکسار

نسیم خاکسار - ۱۶ سال از قتل محمد مختاری و یارانی دیگر می‌گذرد. مقاله و شعری که به دنبال...

شهزاده سمرقندی - به گفته مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری، حکومت همچنان از اندیشه مختاری و دیگر نویسندگان و...

نمایش فیلم در مورد زندان‌های جمهوری اسلامی؛ سخنرانی و بحث درباره وضعیت علوم انسانی در ایران

نسیم خاکسار- باورکردنش دشوار بود. در بهار آزادی برای سومین بار بازداشت شدم. آن هم در زادگاهم در آبادان....

در هفتادمین زادروز نسیم خاکسار سراغ یکی از یاران دیرین او رفتیم: اسماعیل خویی. شعر دکتر اسماعیل خویی برای...

بهروز شیدا – در هفتادمین زادروز نسیم خاکسار، داستان مرایی کافر است را در متن تاریخ مجازات و سخت‌کشی...

شهزاده نظرآوا در گفت‌و‌گو با رضا علامه‌زاده و ناصر پاکدامن تصویری از نسیم خاکسار و تأثیرگذاری او در فضای...

به مناسب هفتاد سالگی نسیم خاکسار

مسعود کدخدایی - یک نویسنده تا چه اندازه‌‌ همان است که می‌شناسیم، و تا چه اندازه آنی است که...

حسین نوش‌آذر - درونمایه‌ داستان‌های نسیم خاکسار در جنوب، در دوران تبعید هم بازآفریده می‌شوند: انسان‌ها در آثار...

شهزاده سمرقندی به مناسبت هفتادمین زادروز نسیم خاکسار به دیدار او در شهر اوترخت در هلند رفت و از...

نسیم خاکسار – سانسور جا‌به‌جا بر زبان فارسی سایه انداخته است. تأملی در اثرات سانسور و پوشیده‌نویسی در...

نسیم خاکسار – پیرزنی با یک دست و یک چشم و یک پای شنیده بود که گنج خراسان از...

دور پنجم گفت‌وگوهای زمانه

نسیم خاکسار - زیر خاکم، اما نمرده‌ام. چهارده سال پیش وقتی با کامیون همراه دیگران بارمان کردند و ریختندمان...

الاهه نجفی - «از زیر خاک» نوشته نسیم خاکسار ۱۴ سال پس از کشتار زندانیان سیاسی اتفاق می‌افتد. زبان...

نسیم خاکسار- ادبیات در جامعه ما و بطور کلی در جهان، تلاش می‌کند نگذارد در حافظه تاریخی یک ملت...

بهجت امید - نشر باران در تاریخ نشر ادبیات فارسی‌زبان، نقش سندیت بخشیدن به ذهنیت انسان تبعیدی را ایفا...

 منیره برادران - نسیم خاکسار بیش از هر نویسنده دیگری تلاش کرده که موضوع زندان را وارد ادبیات کند....

رادیو زمانه، بخش فرهنگ (+ گزارش ویدئویی پژمان اکبرزاده) - پس از آنکه مستند "تابوی ایرانی" ساخته کارگردان تبعیدی...