نشر در ايران

عین‌الله عسگری پاشایی، معروف به ع. پاشایی، نویسنده، مترجم، شاعر و شرق‌شناس ایرانی گفت "ظاهرا در روی همان پاشنه...

عباس دانشی، مدیر کل فرهنگ

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران

علی جنتی، وزیر فرهنگ و

محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه

يک مقام مسئول در ايران گفت از بين حدود چهار هزار مؤسسه انتشاراتی که بيشترشان نيمه‌تعطيل هستند، تنها ۵۰...

به‌گفته مدير مؤسسه انتشاراتی اميرکبير، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رها کردن بازار کاعذ و کتاب، قدمی جدی...

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، از حذف نيمی از فيلمنامه‌های فرستاده شده به وزارت ارشاد برای دريافت مجوز...

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اين بار نشر چشمه را به ترويج ارتباط جنسی، همجنس‌گرايی و...

بر خلاف ادعای معاون وزارت ارشاد، نه تنها نشر چشمه بلکه چند شرکت انتشاراتی ديگر نيز از حضور در...

جمعی از اهل قلم، در نامه‌ای سرگشاده به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار برداشتن تعليق فعاليت دو نشر...

جايزه‌ افق‌های تازه سال ۲۰۱۲ بولونيای ايتاليا برای چهارمين بار به انتشارات ‌شباويز از ايران رسيد.


به گزارش خبرگزاری...