نشر ناکجا

جلال خالقی مطلق- ماریا تبریزپور زودگذری و روزمرگی زندگی را، ساده و صمیمی شرح می‌دهد. عمری که پر از...

بابک مینا - آیا امضای مؤلف چیزی از من واقعی اوست و یا کارکردی خارج از اختیار او دارد...

بابک مینا – در داستان‌های محمد عبدی مضمون شهود و درکی غیرعقلانی از جهان در فضایی به ظاهر واقعی...

امیر رسولی - «چشمی خاک، چشمی دریا» مجموعه‌ای‌ست از اشعار ماندانا زندیان که به‌تازگی توسط نشر ناکجا در فرانسه...

زهرا باقری شاد - شبنم آذر در تازه‌ترین مجموعه اشعارش با عنوان «خون‌ماهی»، یک شاعر پرشور و یک کنشگر...

زهرا باقری شاد - سپیده جدیری شعر را پرستش می کند و موقع حرف زدن درباره آن چنان تواضعی...