نشر نوگام

بنیاد ادبیات ایرلند ترجمه فارسی یولسیز جیمز جویس را برای حمایت مادی و معنوی برگزید. این کتاب را اکرم...

نشر نوگام یکی از شاهکارهای ادبیات جهان را به ترجمه اکرم پدرام‌نیا به رایگان در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد....

لیلا سامانی – زن در‌ داستان‌های کوتاه و پرحس لیلا معظمی در مجموعه «سایه‌های چوبی» نه قصد تابوشکنی دارد...

سومین رمان امین انصاری، داستان مهاجرت و عوض‌ شدن زندگی‌ها‌ست. تاخت‌ زدن دنیایی آشنا با دنیایی ناآشنا که فرسوده‌شان...

«لیورا» نوشته فریبا صدیقیم داستان زنی یهودی است که در خانواده‌ای پریشان با مادری مقتدر و پدری متزلزل...

آیا می‌توان به آخر دنیا رسید؟ و اگر روزی به آخر دنیا برسیم، آیا به جای خوبی رسیده‌ایم؟ موری،...

«زردچوبه به رنگ مرگ» نوشته علی مظفر عالی با واقعیت‌های زندگی حاشیه‌نشینان جنوب ایران در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد:...

آیدا قجر - هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در "شهر آفتاب"، نمایشگاه کتاب دیگری هم با شرکت ناشران...

«اگر جنگی هم نباشد»، نوشته امیر رضا بیگدلی، مجموعه‌ای از یازده داستان کوتاه در بستر زندگی روزانه انسان‌های عادی،...

محمد تنگستانی - «نشر نوگام» با هدف مشارکت شهروندان در تولید و حمایت از کتاب به وجود آمده. با...