نشر پیام

الاهه نجفی- با مطالعه پایان‌نامه ساعدی می‌توان با گوشه‌ای از شمایل کهنه جامعه رو به زوالی که سبب جنون...

نشر پیام در آلمان پایان‌نامه غلامحسین ساعدی را منتشر کرده است. ساعدی در پی یافتن رابطه‌ای بین شرایط اجتماعی...