نشر کتاب در ايران

شهلا لاهیجی، نویسنده، ناشر و مترجم ایرانی شرايط انتشارت کتاب و ديگر عرصه‌های فرهنگی در ايران را بحرانی توصيف...

علی‌اشرف درويشيان، نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران از توقف چاپ  دوباره يکی از کتاب‌هايش خبر داد و گفت...

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از گذشت دو سال، هنوز مجوز انتشار نخستين برگردان فارسی رمان اوديسه‌‌، اثر...