نشست آب و هوایی پاریس ۲۰۱۵

دمای هوا در ۲۰۱۶ به ۱.۲۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیشاصنعتی رسید که ناشی از گرمایش زمین با...

احسان سنایی - پنج رخدادی که خط پایان انتظارات چند نسل از دانشمندان از سیاره‌شناسی گرفته تا فیزیک محض...

۷هزار شهر در ۱۷۲ کشور جهان اعلام کرده‌اند که به برنامه «ساعت زمین» می‌پیوندند و چراغ‌های خود را یک...

نمایندگانی از ۱۹۵ کشور جهان در نشست تغییرات آب و هوایی در لیما بر سر پیش‌نویس یک سند جهانی...

روزها مذاکرات فشرده کشورهای دنیا بر سر پیش‌نویس یک سند جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تاکنون به نتیجه مشخصی...

رهبران آمریکا و چین در نشستی در پکن به توافقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی دست یافتند....