نشست کارشناسی وین

حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران مذاکرات وین درباره میان غنی‌سازی اورانیوم و نحوه...

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری نشست کارشناسی ایران با ۱+۵ در وین برگزار می‌شود. تعداد سانتریفوژها یکی...