نشست کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران نشست ویژه‌ای درباره ترجمه تدارک دیده بود اما این نشست با فشار وزارت اطلاعات برگزار نشد.