نطق سالیانه پروانه سلحشوری

دو نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به دلیل نطق سالیانه خود تحت فشار قرار گرفته‌اند. جریمه نقدی کمترین تاوانی‌ست...

۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، با انتقاد از اظهارات...

پروانه سلحشوری در نطق سالیانه‌اش که ۱۳ شهریور از تریبون مجلس ایراد کرد، از رهبر جمهوری اسلامی خواست که...

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی تصویری از بحران کنونی همراه با ۱۳ پیشنهاد ارائه داد و تحت فشار قرار...