نظارت بر رهبری

ترکیب نامزدهای مجلس خبرگان به‌گونه‌ای است که بیشترین سهم را نمایندگان و منصوبان خامنه‌ای در حوزه‌های انتخابیه مختلف دارند...

تنها یک روز پس از آن‌که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر...

رئبس قوه قضائیه آن‌هایی که این روزها موضوع «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را مطرح می‌کنند مورد حمله قرار...