نظام آموزشی

محسن کاکارش - ۳۵ سال از شکل‌گیری نظام آموزش و پرورش اسلامی در ایران می‌گذرد. آیا حکومت اسلامی توانسته...

امید مهرداد ـ اگر بپذیریم که دولت‌های ایران، دست کم از زمان پهلوی اول تاکنون درگیر پروژه‌ای به...

وزير آموزش و پرورش ايران از تغيير فضاهای آموزشی، آموزش، تربيت و کتاب‌های درسی بر اساس جنسيت دانش‌آموزان خبر...

پانته‌آبهرامی ـ گزینش و تربیت نخبگان در همه‌ کشورهای دنیا دغدغه دولت‌ها برای اداره کشور است. گفتمان مقابل نخبه‌گرایی، عدالت است....

 گفته‌ می‌شود دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم به حذف مقطع راهنمایی و نیز پیش دانشگاهی از نظام آموزشی کشور گرفته...

دبيرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش ايران اعلام کرد ساختار نظام آموزشی از سال آينده تغيير خواهد کرد و...