نظام بانکی

حسین صمصامی با اشاره به عدم برخورد ریشه‌ای با فساد در کشور گفت که عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی...

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که اصلاح نظام بانکی میسر نیست، تنها می‌توان با شناسایی عوامل افزایش...

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران معضل اساسی بخش تولید در ایران را قاچاق، و نظام بانکی را بزرگترین...

کامبیز غفوری- با ابلاغ برنامه ششم توسعه، آیا سیستم تامین اجتماعی ایران تغییری خواهد کرد و آیا خواهد توانست...

حمید مافی- حجم کنونی سپرده‌ در بانک‌های کشور ۵۲ برابر حجم سپرده‌های بانکی در ده سال قبل...