نعمان کورتولموش

به دلیل پیشرفت‌های نظامی نیروهای کرد در شمال شرق سوریه ترکیه دیگر به سادگی نمی‌تواند آمریکا را مجاب کند...

یک مقام دولتی ترکیه تعداد پناهجویان سوری را که پشت مرز ترکیه در انتظار ورود به سر می‌برند ۳۰...