نفت و گاز

ریتا ساسین - مردمان غیرنظامی اولین قربانیان اخاذی و اجحافات داعش هستند.

حمید مافی- نزدیکان روحانی می‌گویند او در مرداد یک ویرانه اقتصادی را تحویل می‌گیرد. این در حالی است دولت...