نفت

با تصویب نمایندگان مجلس شورای

ایران می‌گوید که برنامه نفت

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک،

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق

تحلیلگران صنعت نفت پیش‌بینی کرده‌اند

اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست...