نفرت‌پراکنی رسمی علیه اقلیت‌های جنسی

در گزارشی توسط شش رنگ می‌بینیم که مسئولان جمهوری اسلامی،از رهبر تا نظامیان، امامان جمعه، بالاترین مقامات دولتی و...