نقاط لاگرانژی

با تکمیل چیدمان پیچیده آینه اصلی «تلسکوپ فضایی جیمز وب»، ناسا گام بلندی را به سمت تحقّق جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌...