نقد فیلم

اگر به هر دلیلی هنوز «همه می‌دانند» آخرین فیلم اصغر فرهادی را ندیده‌اید نگران نباشید. این نوشته داستان این...

در ۱۸ ماه مه ۲۰۱۳،