نقش پدری

«ست» به تازگی فهمیده قرار است پدر ‌شود. همسرش یک هفته قبل متوجه بارداری‌اش شده. با اینکه خوشحال است...

علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه زنان با نقش‌های همسری، مادری و خانه‌دارى تعریف...