نقض حقوق بشر در اسرائیل

نزدیک هزار مهاجر آفریقایی در اعتراض به سیاست اسرائیل در برابر پناهجویان خارجی، از بازداشتگاه محل نگه‌داری‌شان راهپیمایی کردند...

سراج‌الدین میردامادی - مجمع عمومی سازمان ملل، پيش‌نويس قطعنامه‌ای را که کمیته «امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی»...

حمید پرنیان - Pinkwashing   یا صورتی‌نمایی، اصطلاحی است که برخی فعالان بین‌المللی همجنسگرا به کار می‌برند تا نشان دهند...