نقض حقوق بشر در سوریه

شکایت علیه اسد به نمایندگی از ۲۸ پناهجوی سوری ثبت شده است. این پناهجویان در اردن به سر می‌برند...

حجم گسترده‌ای از اسناد و مدارکی که به تازگی از سوریه خارج شده‌اند، نشان می‌دهند که دستور شکنجه و...

جنایات رژیم سوریه در زندانها محدود به شش سال گذشته نیست، و سررشته آن به دوران حافظ اسد برمی‌گردد؛...

وزارت دادگستری سوریه در بیانیه‌ای گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های گسترده در این کشور را مغرضانه و دروغ...

براساس شواهد سازمان عفو بین‌الملل، رژیم سوریه حدود ۱۳ هزار نفر زندانی را در مدت پنج سال در اعدام‌های...

عفو بین‌الملل گروه‌های شورشی سوریه را به نقض خشن حقوق بشر متهم کرد. اسنادی از آدم‌ربایی، شکنجه و اعدام...