نقض حقوق بشر در ونزوئلا

زید ابن رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیروهای امنیتی ونزوئلا را متهم به شکنجه مخالفان...

ونزوئلا دچار هرج و مرج شده است. اکنون سازمان ملل می‌گوید خشونت دولت علیه مخالفان نظام‌مند بوده و حتی...